Get Adobe Flash player

Podsumowanie I półrocza

15 lutego 2017r dokonaliśmy podsumowania pracy wychowawczej w bursie za I półrocze tego roku szkolnego. Jest to czas doceniania i nagradzania. Tradycyjnie już dyplomy i upominki otrzymali wychowankowie, którzy uzyskali wzorowe zachowanie. Mieszkańcy pokoju 49, 30 i 15 zostali docenieni za troskę o ład i porządek w pokoju. Na słowa uznania zasłużyli także ci, którzy otrzymali najwyższą średnią ocen w szkole, do której uczęszczają. Pani Dorota Grabowska uhonorowała słodkim upominkiem dziewczęta z III grupy, które zabrały najwięcej "grosza"  w akcji "Góra grosza". Tego wieczora odbył się także premierowy pokaz filmiku przygotowanego przez naszych wychowanków na konkurs organizowany przez Fundację "Pomóż im". Najistotniejsze momenty, jak zwykle, utrwaliliśmy na zdjęciach, do obejrzenia których zapraszamy.

 

Warsztaty o sposobach radzenia sobie w sytuacji różnych zagrożeń

13 lutego 2017r społeczność bursy pod kierunkiem wychowawców zastanawiała się nad skutecznymi sposobami radzenia sobie w sytuacji różnorodnych zagrożeń. Pracowaliśmy aż w osiemnastu grupach. Członkowie każdej z grup, korzystając z zasobów Internetu, polecanych przez prowadzące stron internetowych oraz materiałów w wersji papierowej, opracowywali treści, które powinni znać wszyscy obecni w bursowej świetlicy odnośnie danego rodzaju zagrożenia. Drugą część spotkania stanowiły prezentacje grup. Konkluzja spotkania była taka, że mimo, iż wydaje się, że dużo wiemy, warsztaty były okazją do pogłębienia tej wiedzy, odkrycia czegoś nowego, co może okazać się użyteczne.

Galeria zdjęć