Get Adobe Flash player

Konferencja w Białymstoku

W dniach  6-7 marca 2015 r. w Internacie X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów wychowanków burs i internatów województwa podlaskiego. Celem spotkania było omówienie roli samorządów młodzieżowych w budowaniu bezpiecznego środowiska w internatach i bursach szkolnych. Konferencję rozpoczęto od gorącego powitania przybyłych gości przez kierownika Internatu X LO w Białymstoku Panią Marię Bugajską oraz prezesa Towarzystwa Internatów i Burs Panią Ewę Górską.         Na szczególną uwagę zasługuje spotkanie z Panią Marzanną Grabarczyk, która przedstawiła na konferencji prawne aspekty przemocy rówieśniczej. Uświadomiła wszystkim przybyłym gościom, jak bardzo ważne jest rozmawianie z młodym człowiekiem, bycie otwartym na jego problemy oraz pomoc w zwalczaniu przemocy, z którą  się stykamy. Każdy z uczestników otrzymał  podziękowania oraz zaproszenie na przyszły rok na kolejne spotkanie wychowanków. Naszą delegację stanowili: opiekun SW – p. Karol Krajewski oraz reprezentanci młodzieży- Patrycja, Hubert i Norbert. Wyjazd miał podwójną wartość: bogaty program dwudniowego spotkania, ale także sposobność do nawiązania kontaktów, poznania nowych ludzi i wymiany dobrych praktyk.

Karol Krajewski – opiekun SW

Galeria zdjęć

 

Warsztaty dla Liderów

W dniu 25.02.2015r. odbyło się spotkanie Samorządu Wychowanków Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży- tym razem tematyczne i rozpoczynające cykl spotkań w ramach hasła: „Warsztaty dla Liderów”. Spotkanie prowadzili: p.  Agnieszka Cieślik oraz p. Karol Krajewski- opiekun SW. Ideą tych spotkań jest inwestowanie dobrej energii w młodych ludzi- uczestników warsztatów, w tym wypadku- BURSOWYCH LIDERÓW, poprzez zachęcanie ich do udziału w różnego rodzaju inicjatywach rozwijających ich naturalne zdolności przywódcze i umiejętności liderskie (w tym organizacyjne, społeczne, komunikacyjne, itd).Pierwsze spotkanie miało charakter warsztatowy i polegało na odnalezieniu się w roli PRZYWÓDCY GRUPY, czyli osoby, która określa grupie cel, wyznacza kierunek działań, motywuje do działania, aktywizuje jak największą grupę osób, podtrzymuje energię grupy, wytwarza kreatywną atmosferę, dąży do finału i kończy zadanie sukcesem. Jednym słowem zastanawialiśmy się nad tym, na ile rola LIDERA w grupie jest dla mnie komfortowa oraz na ile jest to rola, która wymaga talentu, a na ile wyćwiczonych umiejętności. Kolejną inicjatywą rozwijającą umiejętności liderskie naszych bursowych samorządowców jest propozycja udziału w corocznej konferencji Towarzystwa Internatów i Burs w Białymstoku w terminie 6-7.03.2015r. Tegoroczny wyjazd młodzieży miałby się odbyć właśnie w Białymstoku. Trzecią propozycją dla młodych przedstawicieli SW naszej bursy będzie marcowe spotkanie z naszymi absolwentami, którzy parę lat temu również w sposób czynny angażowali się w działania na rzecz naszej placówki. Oni również byli przedstawicielami Zarządu SW, a swoje funkcje pełnili przez kilka kolejnych lat. Tymi absolwentami są Sebastian Kropiewnicki i Marcin Dziekoński. Obaj studiują i pracują. Na spotkaniu z naszymi liderami opowiedzą czy, na ile i w jaki sposób działalność w Samorządzie Wychowanków i aktywna w nim funkcja, wpłynęła na ich dzisiejsze życie.

Agnieszka Cieślik