Bursa nr 3 Bursa nr 3

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

Szczegółowe zasady rekrutacji wychowanków do naszej bursy na rok szkolny 2014/2015 znajdują się w poniższym pliku:

Zasady rekrutacji

A oto terminy postępowania rekrutacyjnego:

 

1) od 05.05.2014r do 11.07.2014r. – składanie wniosków o przyjęcie do bursy na rok szkolny 2014/2015.

2) od 16.06.2014 do 24.06.2014r. -  złożenie deklaracji  chęci mieszkania w bursie przez młodzież już mieszkającą.

3) 14 – 15.07.2014r. – I etap postępowania rekrutacyjnego

4) 17.07.2014r. – ogłoszenie wyników rekrutacji /strona internetowa bursy              i tablica ogłoszeń/.

5) 20.08.2014r. – II etap postępowania rekrutacyjnego – postępowanie uzupełniające.

6) 22.08.2014r. – ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do bursy

Wzory oświadczeń