Bursa nr 3 Bursa nr 3

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

W poniższym pliku zamieszczamy terminy postępowania rekrutacyjnego.

harmonogram rekrutacji