Bursa nr 3 Bursa nr 3

Wyniki rekrutacji do Bursy na rok szkolny 2015/2016

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 komisja powołana przez dyrektora przeprowadziła 13 lipca 2015r. postępowanie rekrutacyjne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za zadeklarowaną chęć zamieszkania w naszej placówce. Informujemy, że wszyscy wychowankowie  zostali przyjęci na kolejny rok (poniżej - lista imienna). Zgodnie z regulaminem przyjęć ustalono listę kandydatów, którzy  zamieszkają od 1 września 2015r.  Równocześnie informujemy, iż z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, utworzyliśmy listę rezerwową kandydatów oczekujących na miejsce w naszej placówce.

Życząc wszystkim udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji informujemy, że oczekujemy na Was 31 sierpnia 2015r od godziny 14.00. O  15.00 odbędzie się w świetlicy spotkanie Wychowanków i Rodziców/ Opiekunów  z Panią Dyrektor i Wychowawcami. Przyjeżdżając do bursy, przywieźcie poza rzeczami osobistymi, komplet pościeli (poszewka na poduszkę i kołdrę oraz prześcieradło), lampkę nocną i odpis skróconego aktu urodzenia z potwierdzeniem o stałym zameldowaniu.

Lista przyjętych

Lista przyjętych wychowanków

Lista nieprzyjętych, oczekujących