Bursa nr 3 Bursa nr 3

Aktualna Kadra Pedagogiczn

Aktualna Kadra Pedagogiczna Bursy Szkolnej Nr 3

Grono pedagogiczne bursy to:

mgr Ewa Matejkowska - dyrektor

mgr Urszula Bielicka - Gronek - wychowawca

mgr Agnieszka Cieślik - wychowawca

mgr Ewa Frołow - wychowawca

mgr Dorota Grabowska - wychowawca

mgr Karol Krajewski - wychowawca

mgr Iwona Kwiatkowska - wychowawca

Zmiany w kadrze

Zmiany w Kadrze

W związku z reorganizacją naszej bursy, nastąpiły zmiany w składzie rady pedagogicznej. W II półroczu roku szkolnego 2011/2112 w skład Rady Pedagogicznej Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży wchodzą:

Dyrektor:

mgr Ewa Matejkowska

Wychowawcy:

mgr Urszula Bielicka - Gronek

mgr Agnieszka Cieślik

mgr Dorota Grabowska

mgr Ewa Frołow

mgr Karol Krajewski

mgr Iwona Kwiatkowska

mgr Beata Rogińska

Kadra

Dyrektor
mgr Ewa Matejkowska

Zastępca Dyrektora

mgr Iwona Maria Kwiatkowska

Kadra Pedagogiczna
mgr Bielicka - Gronek Urszula
mgr Bożydaj Beata Katarzyna
mgr Cieślik Agnieszka
mgr Dąbrowska Małgorzata
mgr Dudzińska Małgorzata
mgr Frołow Ewa
mgr Grabowska Dorota
mgr Jankowska Marta
mgr Krajewski Karol
mgr Liberacki Jan
mgr Pezowicz Beata
mgr Sekściński Marcin
mgr Wasilewska Katarzyna
mgr Wołosz Barbara