Bursa nr 3 Bursa nr 3

REKRUTACJA

Rozpoczynamy rekrutację do naszej bursy na rok szkolny 2012/2013. Osoby, które chcą u nas zamieszkać mogą pobrać poniżej zamieszczony wzór podania o przyjęcie do bursy albo zgłosić się osobiście po druk podania.
Wypełnione podania można składać w sekretariacie lub pokoju wychowawców w terminie 1 czerwca - 6 lipca 2012r. Kandydaci winni potwierdzić wolę zamieszkania w Bursie Szkolnej Nr 3 do 10 lipca 2012r. Lista osób przyjętych zostanie ogłoszona 13 lipca 2012r.

 

 

Podanie o przyjęcie do bursy: