Bursa nr 3 Bursa nr 3

KONKURS „ZAKRĘTKA” ZAKOŃCZONY


Zakończył się Bursowy Konkurs „Zakrętka”. Mieszkańcy poszczególnych pokoi w naszej bursie walczyli o to który pokój zbierze jak największą ilość plastikowych zakrętek. Rywalizacja była dosyć wyrównana choć kilka pokoi wiodło zdecydowany prym.
Pokojem którego mieszkańcy zebrali największą ilość zakrętek został pokój nr 42 z wynikiem 2201 szt. Na wynik ten pracowały Bagińska Natalia, Bagińska Izabela, Borawska Weronika i Matejkowska Wiktoria. Gratulujemy i zarazem dziękujemy za włączenie się pośrednio w pomoc niepełnosprawnym. Za zwycięstwo przewidziane zostały nagrody, które wręczymy dziewczynom przy najbliższej okazji.
Cała społeczność bursy zebrała w sumie 12780 sztuk nakrętek o wadze 48 kg.

konkurs1
konkurs1 konkurs1
konkurs2
konkurs2 konkurs2
konkurs3
konkurs3 konkurs3
konkurs4
konkurs4 konkurs4

DRODZY RODZICE I WYCHOWANKOWIE.


Informujemy, że decyzją Premiera i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej przedłużono zamknięcie placówek oświatowych do 26 kwietnia 2020 roku z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.
W związku z powyższym wychowankowie bursy zwolnieni są z wnoszenia opłaty stałej za zakwaterowanie do czasu odwołania.
Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania placówki zamieszczane będą na stronie internetowej.

UWAGA! RODZICE I WYCHOWANKOWIE

W związku z trudną sytuacja spowodowaną epidemią koronawirusa i ewentualnym wykorzystaniem budynku naszej bursy w ramach zarzadzania kryzysowego prosimy o zgłaszanie się wychowanków po odbiór wszystkich rzeczy pozostawionych w Bursie to jest książek, ubrań a także pościeli, proszę więc o przygotowanie się do zabrania wyżej wymienionych rzeczy.
Odbioru można dokonywać według następującego harmonogramu po uprzednim zgłoszeniu tego faktu telefonicznie :
Poniedziałek 8.00 – 21.00
Wtorek 8.00 – 21.00
Środa 8.00 – 21.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Wejście do Bursy wiąże się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce i posiadać ze sobą rękawiczki jednorazowe.

DRODZY RODZICE I WYCHOWANKOWIE


Po wejściu w życie nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 i zawartym tam zapisie informującym, że w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Informujemy o możliwości zabrania z bursy wszelkich pozostawionych przez młodzież podręczników, zeszytów i materiałów niezbędnych do realizacji kształcenia. Aby odebrać potrzebne materiały należy uprzednio zgłosić ten fakt telefonicznie. Podczas rozmowy z pracownikiem Bursy ustalony zostanie termin oraz godzina odbioru materiałów. Pamiętać należy o zachowaniu szczególnych środków ostrożności a mianowicie do budynku wpuszczana będzie tylko jedna osoba, która przy wejściu będzie zobowiązana do dezynfekcji rąk, prosimy również o zaopatrzenie się w rękawiczki jednorazowe na ten czas.
Zgłoszenia przyjmowane są w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00
Pod numerem telefonu 86 (216 46 09) (wybierając podczas zapowiedzi głosowej sekretariat)

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że decyzją Premiera i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej od środy 12 marca 2020 r. zostaną zamknięte placówki oświatowe na okres 2 tygodni (14 dni) z uwagi na zagrożenie zachorowaniem na koronawirusa.
Apel Ministerstwa dotyczy również zachowania się dzieci i młodzieży w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Mówi się, że to nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. TO JEST CZAS KWARANTANNY SPOŁECZEŃSTWA. Bądźmy odpowiedzialni i postarajmy się z rozsądkiem spędzić ten czas w domu, ograniczając liczbę wyjść do minimum. Zaleca się omijanie pomieszczeń zamkniętych, które gromadzą duże skupiska osób. Działania powyższe mają na celu zachowanie bezpieczeństwa i profilaktyki, a w konsekwencji ograniczenie liczby zachorowań. Osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem w trakcie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych należy przekazać podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa i higieny. W sytuacjach trudnych, kiedy nie wiemy co zrobić, można skontaktować się z infolinią NFZ. Wskazane jest śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora bursy za pośrednictwem strony internetowej.
Za ten okres, wszystkim wychowankom będzie pomniejszona kwota za wyżywienie i zakwaterowanie. W przypadku, gdy dokonano już płatności, będzie dokonane odliczenie w kolejnym miesiącu. Bieżące informacje dotyczące otwarcia bursy zamieszczone będą na stronie internetowej www.bs3.lomza.pl