Bursa nr 3 Bursa nr 3

Zapytanie ofertowe na dostarczanie produktów spożywczych do
Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży

Zapraszamy do składania ofert na dostawę produktów spożywczych do Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży.
Termin składania ofert do 12 grudnia 2018 r do godz. 9.00. Oferty należy dostarczyć do siedziby bursy: ul.Zjazd 3 w Łomży.
W załącznikach znajduje się dokumentacja ofertowa.

Druk oferty