Bursa nr 3 Bursa nr 3

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w związku z wynikiem przeprowadzonego referendum strajkowego w Bursie Szkolnej Nr 3 w Łomży, 100% pracowników bursy opowiedziało się za przystąpieniem do akcji protestacyjnej.
Jeśli w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się ogólnopolski strajk pracowników oświaty bursa postara się otoczyć opieka wszystkich obecnych wychowanków. W momencie braku możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu młodzieży w placówce istnieje realne prawdopodobieństwo zamknięcia bursy do odwołania.
Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i wyjątkowa, bardzo proszę o śledzenie informacji w mediach oraz na stronie internetowej bursy www.bs3.lomza.pl, gdyż protest może zostać w każdej chwili odwołany, zarówno przez organizatorów jaki i samych pracowników.