Bursa nr 3 Bursa nr 3

Szanowni Państwo


Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży informuje, iż pracownicy bursy odstąpili od akcji protestacyjnej. W związku z powyższym bursa zapewnia opiekę i wychowanie oraz całodzienne żywienie zgodnie ze statutowymi zadaniami placówki.