Bursa nr 3 Bursa nr 3

WYNIKI DRUGIEGO ETAPU REKRUTACJI DO
BURSY SZKOLNEJ NR 3 W ŁOMŻY

 

Alfabetyczna lista kandydatów przyjętych (chłopcy) w II etapie rekrutacji

 

Lp.

Nr

1.       

BS3/185/2019

2.       

BS3/62/2019

3.       

BS3/180/2019

 

Alfabetyczna lista kandydatów przyjętych (dziewczęta) w II etapie rekrutacji

 

Lp.

Nr

1.       

BS3/132/2019

2.       

BS3/182/2019

3.       

BS3/18/2019

4.       

BS3/17/2019

5.       

BS3/177/2019