Bursa nr 3 Bursa nr 3

ZAPYTANIA OFERTOWE

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajdują się zaproszenia
do złożenia ofert na dostawę artykułów i surowców spożywczych do przygotowywania posiłków dla mieszkańców Bursy w 2020 roku.