Bursa nr 3 Bursa nr 3

DRODZY RODZICE I WYCHOWANKOWIE.


Informujemy, że decyzją Premiera i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej przedłużono zamknięcie placówek oświatowych do 26 kwietnia 2020 roku z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.
W związku z powyższym wychowankowie bursy zwolnieni są z wnoszenia opłaty stałej za zakwaterowanie do czasu odwołania.
Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania placówki zamieszczane będą na stronie internetowej.