Bursa nr 3 Bursa nr 3


INFORMACJA DLA WYCHOWANKÓW MIESZKAJĄCYCH
W BURSIE W SPRAWIE NABORU NA ROK SZKOLNY 2020/2021


INFORMUJEMY, ŻE WYCHOWANKOWIE, KTÓRZY BĘDĄ CHCIELI KONTYNUOWAĆ MIESZKANIE W BURSIE W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM POWINNI W TERMINIE

OD 08.06.2020r. DO 30.06.2020r.

WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ ELEKTRONICZNĄ DEKLARACJĘ NA STRONIE

https://nabor.pcss.pl/lomza

UWAGA!!!

PO RAZ PIERWSZY NABÓR DO BURS SZKOLNYCH W ŁOMŻY NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ODBYWA SIĘ

W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM, DLATEGO NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z

“ZASADAMI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021”.

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z SEKRETARIATEM BURSY NR TELEFONU 862164609.

Dyrektor Bursy

Ewa Matejkowska