Bursa nr 3 Bursa nr 3

WAŻNA INFORMACJA DLA WYCHOWANKÓW

W związku z wyznaczonym terminem egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych wznowiono pracę burs szkolnych.

Zwracamy się z prośbą do rodziców i młodzieży aby co najmniej z czterodniowym wyprzedzeniem informowali bursę o chęci zamieszkania w placówce podczas egzaminów.

Informację proszę przekazywać telefonicznie wychowawcom grup lub telefonicznie w godz; 800-1300.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą organizacji opieki w Bursie Szkolnej Nr 3 w Łomży w czasie epidemii związanej z COVID – 19.

W procedurze znajdują się oświadczenia, które należy wydrukować, podpisać i przywieść do bursy jako podstawa do zakwaterowania.

Procedura Covid-19

Deklaracja pełnoletniego wychowanka

Deklaracja  rodzica opiekuna