Bursa nr 3 Bursa nr 3

INFORMACJA WYCHOWANKÓW I ICH RODZICÓW

W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół ponadpodstawowych od 24 października 2020 roku informujemy, że bursa pracuje tak jak dotychczas. Zapewniamy pobyt w bursie młodzieży ze szkół, w których część zajęć odbywa się stacjonarnie (np.: treningi) oraz wychowankom, którzy nie mają w domu warunków do pracy zdalnej.

Wychowankom uczącym się zdalnie w domu zapewniamy wsparcie za pomocą metod i technik wspierających na odległość. Zachęcamy do kontaktu z wychowawcami i dyrekcją bursy.

Informację o chęci zamieszkania w bursie w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół należy zgłosić telefonicznie do sekretariatu lub wychowawcy (tel. 86 216 46 09) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Informacja ta pozwoli nam odpowiednio zaplanować i przygotować wyżywienie i opiekę w tych dniach.

Ponadto informujemy, iż w terminie od 9 do 29 listopada 2020 roku dyrektorzy szkół otrzymują możliwość zorganizowania uczniom klas maturalnych konsultacji indywidualnych, jak również zajęć praktycznych prowadzonych w formie stacjonarnej dla uczniów klas czteroletniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.


Z poważaniem
Ewa Matejkowska
Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży