Bursa nr 3 Bursa nr 3

UWAGA

Informujemy, że etap rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022 odbywa się w formie tradycyjnej (papierowej). Wszyscy zainteresowania proszeni są o składanie dokumentów w sekretariacie bursy w godzinach 700 – 1500.


Termin postępowania uzupełniającego
od 06.08.2021 do 12.08.2021 do godz: 1500

Dokumenty:

Wniosek.
Potwierdzenie woli.
Oświadzczenie o odległości zamieszkania.
Oświadczenie o zamieszkaniu rodzeństwa w bursie.
Oświadczenie o wielodzietności rodziny.
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
Oświadczenie - rozpoczęcie nauki w klasie I.
Klauzula informacyjna.