Bursa nr 3 Bursa nr 3

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

W wyniku prac komisji wyłoniono firmy, które będą dostarczały do bursy produkty spożywcze. W załączeniu zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia. Raz jeszcze dziękujemy za złożenie ofert.

image18541