Bursa nr 3 Bursa nr 3

DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DO BURSY W 2022 ROKU - ZAPROSZENIE

Zapraszamy do składania ofert na dostawę produktów spożywczych
do Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży w 2022 roku.
Termin składania ofert do 07 grudnia 2021 r do godz. 8.00.
Oferty należy dostarczyć do siedziby bursy: ul. Zjazd 3 w Łomży.
W załącznikach znajduje się dokumentacja ofertowa.
Proszę o wypełnienie i podpisanie wszystkich załączników w poszczególnych grupach asortymentowych.