Bursa nr 3 Bursa nr 3

Kadra Pedagogiczna
Bursy Szkolnej Nr 3

Dyrektor
mgr Ewa Matejkowska

Kadra Pedagogiczna
mgr Urszula Bielicka - Gronek - wychowawca
mgr Agnieszka Cieślik - wychowawca
mgr Paweł Gałczyk - wychowawca
mgr Dorota Grabowska - wychowawca
mgr Karol Krajewski - wychowawca
mgr Iwona Kwiatkowska - wychowawca
mgr Ilona Anna Zabielska - wychowawca