Bursa nr 3 Bursa nr 3

Kadra Pedagogiczna
Bursy Szkolnej Nr 3

Dyrektor
mgr Ewa Matejkowska

Kadra Pedagogiczna
mgr Bielicka-Gronek Urszula - wychowawca
mgr Cieślik Agnieszka - wychowawca
mgr Grabowska Dorota - wychowawca
mgr Krajewski Karol - wychowawca
mgr Kwiatkowska Iwona - wychowawca
mgr Zabielska Ilona Anna - wychowawca