Bursa nr 3 Bursa nr 3

Bursa nr 3 Łomża

ul. Zjazd 3
18-400 Łomża
tel. 86 216 46 09
e-mail: bursa@bs3.lomza.pl

Nr rachunku bankowego:
54 1560 0013 2509 2094 7000 0001

 

Lokalizacja