Bursa nr 3 Bursa nr 3

Alfabetyczna lista kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych i rezygnacji do Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży na rok szkolny 2021/ 2022.

Przypominamy, że ZAKWALIFIKOWANIE do bursy oznacza, że Komisja Rekrutacyjna przeanalizowała wniosek kandydata i stwierdziła, że spełnił on wymogi formalne i jest poprawnie wypełniony. Nie oznacza to jeszcze przyjęcia do bursy. W terminie 03-04.08.2021 (wtorek- środa) należy POTWIERDZIĆ wolę przyjęcia do bursy. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa POTWIERDZENIE WOLI ZAMIESZKANIA W BURSIE w systemie naboru elektronicznego LUB telefonicznie do sekretariatu placówki: 86 216 46 09 w godz. 8:00- 15:00.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki,

zgodnie z Terminarzem postępowania rekrutacyjnego, pojawią się dopiero w dniu 05.08.2021r. (czwartek) o godz. 15:00.

 

Lista kandydatów w pliku pdf.