Bursa nr 3 Bursa nr 3

O nas

WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Minimalna liczba punktów, którą należało uzyskać, aby zakwalifikować się do przyjęcia do placówki wyniosła 16 dla chłopców
i 15 dla dziewcząt. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów brana była pod uwagę kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem daty i godziny wpływu wniosku (zgodnie z zapisami regulaminu komisji rekrutacyjnej). Bursa dysponowała 34 wolnymi miejscami, 12 miejsc dla chłopców i 22 miejsca dla dziewcząt. Obecnie Bursa nie dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku rezygnacji z zamieszkania
w naszej bursie, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie
tel. 86 216 46 09

Lista kandydatów przyjętych

Lista kandydtatów nieprzyjętych

Lista kandydatów niezakwalifikowanych

Informacja dyrektora