Bursa nr 3 Bursa nr 3

O nas

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że decyzją Premiera i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej od środy 12 marca 2020 r. zostaną zamknięte placówki oświatowe na okres 2 tygodni (14 dni) z uwagi na zagrożenie zachorowaniem na koronawirusa.
Apel Ministerstwa dotyczy również zachowania się dzieci i młodzieży w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Mówi się, że to nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. TO JEST CZAS KWARANTANNY SPOŁECZEŃSTWA. Bądźmy odpowiedzialni i postarajmy się z rozsądkiem spędzić ten czas w domu, ograniczając liczbę wyjść do minimum. Zaleca się omijanie pomieszczeń zamkniętych, które gromadzą duże skupiska osób. Działania powyższe mają na celu zachowanie bezpieczeństwa i profilaktyki, a w konsekwencji ograniczenie liczby zachorowań. Osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem w trakcie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych należy przekazać podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa i higieny. W sytuacjach trudnych, kiedy nie wiemy co zrobić, można skontaktować się z infolinią NFZ. Wskazane jest śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora bursy za pośrednictwem strony internetowej.
Za ten okres, wszystkim wychowankom będzie pomniejszona kwota za wyżywienie i zakwaterowanie. W przypadku, gdy dokonano już płatności, będzie dokonane odliczenie w kolejnym miesiącu. Bieżące informacje dotyczące otwarcia bursy zamieszczone będą na stronie internetowej www.bs3.lomza.pl