Bursa nr 3 Bursa nr 3

HISTORIA BUDYNKU

 

Budynek przy ulicy Zjazd 3 posiada swoją wieloletnią historię.
W okresie międzywojennym, służył jako siedziba łomżyńskich instytucji edukacyjnych.
Przed rokiem 1923, do chwili wybudowania siedziby ordynariusza przy katedrze, mieszkał w budynku biskup łomżyński Romuald Jałbrzykowski. Od 1923 do 1932 roku w budynku mieściło się Seminarium Żeńskie im. Narcyzy Żmichowskiej.
Od pierwszego dnia wojny przy ulicy Zjazd 1 został zorganizowany punkt informacyjno – opiekuńczy dla uciekinierów zza Narwi. W okresie okupacji niemieckiej znajdowały się tu pomieszczenia biurowe władz niemieckich.
W styczniu 1945 „Łomżyńskie władze przydzieliły względnie cały dom Chodźki przy ul. Zjazd 1” na siedzibę gimnazjum i liceum męskiego, późniejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Lekcje w domu Chodźki rozpoczęły się 1 marca 1945 roku.
Od 1948 roku w domu Chodźki mieścił się internat Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki.
Po roku 1970 w budynku mieszczą się kolejno: internat Zespołu Szkół Budowlanych, internat Studium Nauczycielskiego, a następnie Dom Studenta Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie Oddział w Łomży.
W 1992 roku na mocy decyzji Kuratora Oświaty w Łomży Cezarego Kocona siedzibę w domu Chodźki otrzymała Bursa Szkolna Nr 3
/Akt założycielski 13/92 Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży z dn. 29.06.1992/.
Od początku swojego istnienia budynek przy ulicy Zjazd 3 spełnia niezwykle ważną rolę w oświacie łomżyńskiej. Od wielu lat służy młodzieży jako miejsce zamieszkania i zdobywania wiedzy.
Do dziś spełnia swoje założone w testamencie Tyburcego Chodźko przeznaczenie – służy wychowaniu i kształceniu młodych pokoleń.

7
7 7
8
8 8
8a
8a 8a
10dom chodki z ...
10dom chodki z muszli 10dom chodki z muszli
11
11 11
18
18 18
18a
18a 18a
18zjazd - dom c...
18zjazd - dom codki 1960r 18zjazd - dom codki 1960r
19zjazd 1960
19zjazd 1960 19zjazd 1960
22zjazd 1963
22zjazd 1963 22zjazd 1963
23zjazd 1963r
23zjazd 1963r 23zjazd 1963r
24zjazd - chodn...
24zjazd - chodnik 1963r 24zjazd - chodnik 1963r
26
26 26