Bursa nr 3 Bursa nr 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert
na dostawę produktów spożywczych w 2019 roku
do Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży

Protokół w załączniku.