Bursa nr 3 Bursa nr 3

INFORMACJA DLA WYCHOWANKÓW

W związku z przedłużeniem okresu ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych informujemy, że bursa od 17 stycznia 2021r. pracuje tak jak dotychczas. Zapewniamy pobyt w bursie młodzieży ze szkół, w których część zajęć odbywa się stacjonarnie (np.: treningi, praktyki, konsultacje) oraz wychowankom, którzy nie mają w domu warunków do pracy zdalnej.
Informację o chęci zamieszkania w bursie w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół należy zgłosić telefonicznie do sekretariatu lub wychowawcy (tel. 86 216 46 09) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Informacja ta pozwoli nam odpowiednio zaplanować i przygotować wyżywienie i opiekę w tych dniach.

Z poważaniem
Ewa Matejkowska
Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży

Kategoria: