Bursa nr 3 Bursa nr 3

DRODZY RODZICE I WYCHOWANKOWIE


Po wejściu w życie nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 i zawartym tam zapisie informującym, że w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Informujemy o możliwości zabrania z bursy wszelkich pozostawionych przez młodzież podręczników, zeszytów i materiałów niezbędnych do realizacji kształcenia. Aby odebrać potrzebne materiały należy uprzednio zgłosić ten fakt telefonicznie. Podczas rozmowy z pracownikiem Bursy ustalony zostanie termin oraz godzina odbioru materiałów. Pamiętać należy o zachowaniu szczególnych środków ostrożności a mianowicie do budynku wpuszczana będzie tylko jedna osoba, która przy wejściu będzie zobowiązana do dezynfekcji rąk, prosimy również o zaopatrzenie się w rękawiczki jednorazowe na ten czas.
Zgłoszenia przyjmowane są w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00
Pod numerem telefonu 86 (216 46 09) (wybierając podczas zapowiedzi głosowej sekretariat)

logobs3przezro

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”
Janusz Korczak

Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży mają zaszczyt zaprosić
Szanownych Państwa
na uroczyste podsumowanie pracy w I semestrze
roku szkolnego 2019/2020.
Uroczystość odbędzie się w świetlicy bursy
w dniu 13 lutego 2020 roku
o godzinie 17.00

Szanowni Państwo.

W Bursie Szkolnej Nr 3 w Łomży od dnia 21.01.2019 roku trwa realizacja zadania „Termomodernizacja Bursy Szkolnej Nr 3”. W I etapie prac budowlanych przewidziano miedzy innymi remont pionu żywieniowego.
W związku z tym aby zapewnić młodzieży żywienie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach /Dz.U. z 2015r., poz. 1872 z poźn. zm./, śniadania i kolacje zostaną przygotowane w naszej bursie natomiast obiady dowożone będą z Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży. Prace remontowe przewidziano do końca czerwca 2019 roku.
Zapewniam, że Państwo i Państwa pociechy mieszkające w naszej placówce nie odczujecie skutków zmian organizacyjnych.

Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży
Ewa Matejkowska

GODZINY WYDAWANIA POSIŁKÓW W BURSIE:

ŚNIADANIE – 6:30 – 7:30
II ŚNIADANIE – wydawane jest w ramach porcji śniadaniowej
OBIAD – poniedziałek – czwartek: 14:00 – 16:00
OBIAD – piątek – 13:30 – 17:00
KOLACJA – 18:30 – 19:00

Jeżeli młodzież kończy zajęcia szkolne po godzinie 16:00 po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu wychowawcy obiad wydawany jest po powrocie z zajęć.