Bursa nr 3 Bursa nr 3

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

W dniach 22 i 23 lutego 2022 roku dokonaliśmy podsumowania pracy wychowawczej w bursie za pierwsze półrocze tego roku szkolnego. Jest to czas doceniania i nagradzania. Tradycyjnie już dyplomy i upominki otrzymali wychowankowie, którzy uzyskali wzorową ocenę z zachowania w Bursie. Mieszkańcy pokoju 47, 25 i 14 zostali docenieni za troskę o ład i porządek w swoich pokojach. Na słowa uznania zasłużyli także ci, którzy otrzymali najwyższą średnią ocen w szkole, do której uczęszczają. Najistotniejsze momenty, jak zwykle, utrwaliliśmy na zdjęciach..

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6 6