Bursa nr 3 Bursa nr 3

ZAJĘCIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

W świetlicy naszej bursy w dniu 07.03.2022 odbyły się zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Przygotowana i przedstawiona została prezentacja multimedialna oraz przygotowany został też fantom i urządzenie AED do ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy zajęć prócz części teoretycznej mieli możliwość wykonania resuscytacji na przygotowanym do tego celu fantomie oraz mogli przećwiczyć używanie defibrylatora AED. Ćwiczyliśmy ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz jak prawidłowo używać koca ratunkowego i chusty trójkątnej. Poniżej relacja fotograficzna z zajęć.

pp1
pp1 pp1
pp2
pp2 pp2
pp3
pp3 pp3