Bursa nr 3 Bursa nr 3

W tym roku Anita i Martyna przygotowały, pod kierunkiem pań: Urszuli Bielickiej - Gronek i Doroty Grabowskiej, szopkę ceramiczną.  Na konkurs wpłynęło jedenaście prac. "Nasza" szopka została uhonorowana wyróżnieniem. Gratulujemy autorkom i zapraszamy do obejrzenia zdjęć.