Bursa nr 3 Bursa nr 3

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla pracowników:

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922) Bursa Szkolna Nr3  w Łomży informuje że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży, ul. Zjazd 3, 18-400 Łomża.

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz  innych ustaw.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla umów zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą:

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922) Bursa Szkolna Nr 3 w Łomży informuje że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży, ul. Zjazd 3, 18-400 Łomża.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w /konsultacjach /promocjach / konkursach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 3 w   Łomży, ul. Zjazd 3, 18-400 Łomża.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji obsługi promocji oraz /lub konsultacji, konkursów.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest  obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna interesantów/kontrahentów oraz przyszłych klientów:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży, ul. Zjazd 3, 18-400 Łomża.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich.
 3. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od interesantów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji :

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) Bursa Szkolna Nr 3 w Łomży  informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży, ul. Zjazd 3, 18-400 Łomża zwana dalej bursą.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu procesu rekrutacji do bursy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 4. Podanie bursie danych osobowych jest dobrowolne.