Bursa nr 3 Bursa nr 3

Alfabetyczna lista kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych i rezygnacji do Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży na rok szkolny 2021/ 2022.

Przypominamy, że ZAKWALIFIKOWANIE do bursy oznacza, że Komisja Rekrutacyjna przeanalizowała wniosek kandydata i stwierdziła, że spełnił on wymogi formalne i jest poprawnie wypełniony. Nie oznacza to jeszcze przyjęcia do bursy. W terminie 03-04.08.2021 (wtorek- środa) należy POTWIERDZIĆ wolę przyjęcia do bursy. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa POTWIERDZENIE WOLI ZAMIESZKANIA W BURSIE w systemie naboru elektronicznego LUB telefonicznie do sekretariatu placówki: 86 216 46 09 w godz. 8:00- 15:00.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki,

zgodnie z Terminarzem postępowania rekrutacyjnego, pojawią się dopiero w dniu 05.08.2021r. (czwartek) o godz. 15:00.

 

Lista kandydatów w pliku pdf.

UWAGA WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo.

W związku z powrotem młodzieży do szkól w ramach nauczania hybrydowego wychowankowie deklarujący powrót do bursy, proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem do dnia 13 maja 2021 roku w celu ustalenia wyżywienia.

Tel. 86 216-46-09 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00

REKRUTACJA DO BURSY SZKOLNEJ NR 3 W ŁOMŻY
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

SZANOWNI PAŃSTWO

PONIŻEJ PUBLIKUJEMY INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO BURSY.
INFORMATOR DLA KANDYDATÓW ZAWIERA:

  • ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022
  • TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Główne terminy postępowania rekrutacyjnego (szczegółowe w załączniku „Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022”.)

 ZŁOŻENIE DEKLARACJI O WOLI KONTYNUACJI ZAMIESZKANIA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 OD 10 MAJA 2021R.
DO 16 MAJA 2021R. 

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO BURSY NA ROK SZKOLNY 2021/2022 dla klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.  OD 17MAJA 2021R.
DO 26 LIPCA 2021R. DO GODZ.15.00  

UWAGA!!!
NABÓR DO BURS SZKOLNYCH W ŁOMŻY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ODBYWA SIĘ W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM https://nabor.pcss.pl/lomza

DLATEGO NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYM ZAŁĄCZNIKIEM

“ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022”.

“TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022”.


W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z SEKRETARIATEM BURSY NR TELEFONU:
86 2164609 w godzinach 7.30- 15.00

WAŻNE NABÓR

Po zalogowaniu się na stronie NABÓR przed wypełnieniem wniosku PROSIMY o zapoznanie się z instrukcją wypełniania wniosku i oświadczeń oraz sposobu przekazania do placówki. Powyższa instrukcja znajduje się w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie naboru elektronicznego. Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją. Ułatwi to Państwu prawidłowe wypełnienie wniosku wraz z oświadczeniami.