Bursa nr 3 Bursa nr 3

DRODZY RODZICE I WYCHOWANKOWIE.


Informujemy, że decyzją Premiera i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej przedłużono zamknięcie placówek oświatowych do 26 kwietnia 2020 roku z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.
W związku z powyższym wychowankowie bursy zwolnieni są z wnoszenia opłaty stałej za zakwaterowanie do czasu odwołania.
Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania placówki zamieszczane będą na stronie internetowej.

UWAGA! RODZICE I WYCHOWANKOWIE

W związku z trudną sytuacja spowodowaną epidemią koronawirusa i ewentualnym wykorzystaniem budynku naszej bursy w ramach zarzadzania kryzysowego prosimy o zgłaszanie się wychowanków po odbiór wszystkich rzeczy pozostawionych w Bursie to jest książek, ubrań a także pościeli, proszę więc o przygotowanie się do zabrania wyżej wymienionych rzeczy.
Odbioru można dokonywać według następującego harmonogramu po uprzednim zgłoszeniu tego faktu telefonicznie :
Poniedziałek 8.00 – 21.00
Wtorek 8.00 – 21.00
Środa 8.00 – 21.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Wejście do Bursy wiąże się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce i posiadać ze sobą rękawiczki jednorazowe.

DRODZY RODZICE I WYCHOWANKOWIE


Po wejściu w życie nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 i zawartym tam zapisie informującym, że w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Informujemy o możliwości zabrania z bursy wszelkich pozostawionych przez młodzież podręczników, zeszytów i materiałów niezbędnych do realizacji kształcenia. Aby odebrać potrzebne materiały należy uprzednio zgłosić ten fakt telefonicznie. Podczas rozmowy z pracownikiem Bursy ustalony zostanie termin oraz godzina odbioru materiałów. Pamiętać należy o zachowaniu szczególnych środków ostrożności a mianowicie do budynku wpuszczana będzie tylko jedna osoba, która przy wejściu będzie zobowiązana do dezynfekcji rąk, prosimy również o zaopatrzenie się w rękawiczki jednorazowe na ten czas.
Zgłoszenia przyjmowane są w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00
Pod numerem telefonu 86 (216 46 09) (wybierając podczas zapowiedzi głosowej sekretariat)

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że decyzją Premiera i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej od środy 12 marca 2020 r. zostaną zamknięte placówki oświatowe na okres 2 tygodni (14 dni) z uwagi na zagrożenie zachorowaniem na koronawirusa.
Apel Ministerstwa dotyczy również zachowania się dzieci i młodzieży w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Mówi się, że to nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. TO JEST CZAS KWARANTANNY SPOŁECZEŃSTWA. Bądźmy odpowiedzialni i postarajmy się z rozsądkiem spędzić ten czas w domu, ograniczając liczbę wyjść do minimum. Zaleca się omijanie pomieszczeń zamkniętych, które gromadzą duże skupiska osób. Działania powyższe mają na celu zachowanie bezpieczeństwa i profilaktyki, a w konsekwencji ograniczenie liczby zachorowań. Osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem w trakcie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych należy przekazać podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa i higieny. W sytuacjach trudnych, kiedy nie wiemy co zrobić, można skontaktować się z infolinią NFZ. Wskazane jest śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora bursy za pośrednictwem strony internetowej.
Za ten okres, wszystkim wychowankom będzie pomniejszona kwota za wyżywienie i zakwaterowanie. W przypadku, gdy dokonano już płatności, będzie dokonane odliczenie w kolejnym miesiącu. Bieżące informacje dotyczące otwarcia bursy zamieszczone będą na stronie internetowej www.bs3.lomza.pl

BURSOWY TURNIEJ W ARMWRESTLINGU

W dniu dzisiejszym to jest 14 stycznia w naszej bursie odbył się po raz kolejny Bursowy Turniej w Armwrestlingu. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział dziesięciu zawodników. Zawodnicy podzieleni zostali na dwie grupy w których zawodnicy walczyli każdy z każdym. Następnie z każdej grupy zostało wyłonionych dwóch najlepszych zawodników. Wyłoniona czwórka spotkała się w walkach finałowych. Po zaciętych pojedynkach wyłoniony został mistrz bursy, którym okazał się Świderski Hubert, który wygrał również ubiegłoroczny konkurs. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za walkę Fair Play.

ARMWRESTLING2
ARMWRESTLING2 ARMWRESTLING2
ARMWRESTLING3
ARMWRESTLING3 ARMWRESTLING3
ARMWRESTLING5
ARMWRESTLING5 ARMWRESTLING5
ARMWRESTLING6
ARMWRESTLING6 ARMWRESTLING6
ARMWRESTLING7
ARMWRESTLING7 ARMWRESTLING7
ARMWRESTLING8
ARMWRESTLING8 ARMWRESTLING8
ARMWRESTLING9
ARMWRESTLING9 ARMWRESTLING9
ARMWRESTLING10
ARMWRESTLING10 ARMWRESTLING10
ARMWRESTLING11
ARMWRESTLING11 ARMWRESTLING11
ARMWRESTLING12
ARMWRESTLING12 ARMWRESTLING12
ARWRESTLING1
ARWRESTLING1 ARWRESTLING1
ARWRESTLING4
ARWRESTLING4 ARWRESTLING4