Bursa nr 3 Bursa nr 3

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajdują się zaproszenia do złożenia ofert na dostawę artykułów i surowców spożywczych do przygotowywania posiłków dla mieszkańców Bursy w 2021 roku. Załączniki z niezbędnymi dokumentami znajdują się również poniżej. 

 

INFORMACJA WYCHOWANKÓW I ICH RODZICÓW

W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół ponadpodstawowych od 24 października 2020 roku informujemy, że bursa pracuje tak jak dotychczas. Zapewniamy pobyt w bursie młodzieży ze szkół, w których część zajęć odbywa się stacjonarnie (np.: treningi) oraz wychowankom, którzy nie mają w domu warunków do pracy zdalnej.

Wychowankom uczącym się zdalnie w domu zapewniamy wsparcie za pomocą metod i technik wspierających na odległość. Zachęcamy do kontaktu z wychowawcami i dyrekcją bursy.

Informację o chęci zamieszkania w bursie w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół należy zgłosić telefonicznie do sekretariatu lub wychowawcy (tel. 86 216 46 09) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Informacja ta pozwoli nam odpowiednio zaplanować i przygotować wyżywienie i opiekę w tych dniach.

Ponadto informujemy, iż w terminie od 9 do 29 listopada 2020 roku dyrektorzy szkół otrzymują możliwość zorganizowania uczniom klas maturalnych konsultacji indywidualnych, jak również zajęć praktycznych prowadzonych w formie stacjonarnej dla uczniów klas czteroletniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.


Z poważaniem
Ewa Matejkowska
Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży

EFEKTYWNA NAUKA TO STYL ŻYCIA.

Rozpoczynamy cykl zajęć z zakresu Technik Efektywnej Nauki. W ramach warsztatów będziemy poruszać takie zagadnienia jak: określanie stylu uczenia się, twórcze notatki, sztuczki pamięciowe, praca nad stresem.

 

Efektywnanauka
Efektywnanauka Efektywnanauka

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2020


Uwierzcie mi, to wcale nie prawda, że "komu nieba były wrogiem zrobiły go pedagogiem."
Wszystkiego Najlepszego dla całej społeczności Bursy.

dziennauczyciel...
dziennauczyciela dziennauczyciela
Dziennauczyciel...
Dziennauczyciela2 Dziennauczyciela2
 

LUBIMY POMAGAĆ…


Otrzymaliśmy ORDER NADZIEI. Dziękujemy Fundacji Pomóż Im.

LubimyPomagac
LubimyPomagac LubimyPomagac