Bursa nr 3 Bursa nr 3

UWAGA

Informujemy, że etap rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022 odbywa się w formie tradycyjnej (papierowej). Wszyscy zainteresowania proszeni są o składanie dokumentów w sekretariacie bursy w godzinach 700 – 1500.


Termin postępowania uzupełniającego
od 06.08.2021 do 12.08.2021 do godz: 1500

Dokumenty:

Wniosek.
Potwierdzenie woli.
Oświadzczenie o odległości zamieszkania.
Oświadczenie o zamieszkaniu rodzeństwa w bursie.
Oświadczenie o wielodzietności rodziny.
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
Oświadczenie - rozpoczęcie nauki w klasie I.
Klauzula informacyjna.

Alfabetyczna lista kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych i rezygnacji do Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży na rok szkolny 2021/ 2022.

Przypominamy, że ZAKWALIFIKOWANIE do bursy oznacza, że Komisja Rekrutacyjna przeanalizowała wniosek kandydata i stwierdziła, że spełnił on wymogi formalne i jest poprawnie wypełniony. Nie oznacza to jeszcze przyjęcia do bursy. W terminie 03-04.08.2021 (wtorek- środa) należy POTWIERDZIĆ wolę przyjęcia do bursy. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa POTWIERDZENIE WOLI ZAMIESZKANIA W BURSIE w systemie naboru elektronicznego LUB telefonicznie do sekretariatu placówki: 86 216 46 09 w godz. 8:00- 15:00.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki,

zgodnie z Terminarzem postępowania rekrutacyjnego, pojawią się dopiero w dniu 05.08.2021r. (czwartek) o godz. 15:00.

 

Lista kandydatów w pliku pdf.

UWAGA WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo.

W związku z powrotem młodzieży do szkól w ramach nauczania hybrydowego wychowankowie deklarujący powrót do bursy, proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem do dnia 13 maja 2021 roku w celu ustalenia wyżywienia.

Tel. 86 216-46-09 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00