Bursa nr 3 Bursa nr 3

Sukcesy naszych wychowanek i opiekuna Bloku Edukacja Działalności Twórczej w III Ogólnopolskim Konkursie na Kartkę Świąteczną

Na konkurs wpłynęło ponad 800 prac z całej Polski. Po bardzo burzliwych obradach, jury przyznało 60 nagród i wyróżnień -  dwa razy więcej niż zakładano. Decyzją jury przyznano w różnych kategoriach po kilka równorzędnych nagród.Oryginały nagrodzonych prac zostaną zlicytowane na aukcji charytatywnej na rzecz odbudowy szkoły w Kazimierzu Dolnym, zaś prace wszystkich uczestników są sprzedawane jako cegiełka na rzecz odbudowy tejże szkoły. Ponadto kartki, które uzyskały uznanie jury zostały powielone. Wydrukowane kartki są przeznaczone do sprzedaży. Każdy będzie mógł wysłać swoim bliskim, znajomym czy przyjaciołom kartkę z przesłaniem: ,,Życzenia prosto z serca.” Znaczące sukcesy w konkursie odniosła wychowawczyni i wychowanki naszej  bursy. II miejsce w kategorii szkół średnich - Anna Radziszewska za kartkę pt. „Bóg się rodzi".  III miejsce w kategorii szkół średnich - Aleksandra Krysiak- „Magiczna noc prezentów” oraz Olga Grybowicz- „Moc truchleje”. II miejsce w kategorii otwartej-pani Urszula Bielicka-Gronek –  za pracę „Narodziny syna".  10 grudnia 2011r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się podsumowanie projektu „Życzenia prosto z serca”, na które została zaproszona Pani Urszula Bielicka-Gronek. W samym sercu Kazimierza Dolnego, na urokliwym Starym Rynku, miał miejsce V Jarmark Świąteczny. W międzyczasie w ośrodkach kultury odbywały się przeróżne warsztaty plastyczne. Najciekawszymi zajęciami, w których uczestniczyła pani Urszula były techniki dekorowania pierników. Późnym wieczorem w hotelu Berberys odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród za udział w III Ogólnopolskim Konkursie na Kartę Świąteczną. Nagrody wręczał burmistrz Kazimierza Dolnego. Pani Urszula Bielicka-Gronek z wielką dumą odbierała dyplomy i nagrody za pracę swoją  i wychowanek naszej bursy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród wychowankom Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży miało miejsce 20 grudnia 2011r. przez panią Dyrektor Ewę Matejkowską.

Pani Ulu, Dziewczęta – jesteśmy z Was dumni :)

Zapraszam do galerii:

Jarmark

Uroczystość wręczenia nagród w Kazimierzu

Warsztaty w Kazimierzu

Gratulacje pani dyrektor

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA ZAKWATEROWANIE W BURSIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 338/21 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 14.12.2021 w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w prowadzonych przez Miasto Łomża bursach szkolnych miesięczna opłata za zakwaterowanie będzie
od 1 stycznia 2022 roku wynosi 120 zł (sto dwadzieścia zł)

ZAKWATEROWANIE MŁODZIEŻY
W ROKU SZKOLNYM 2021/ 2022


Kwaterowanie młodzieży rozpoczyna się w dniu 31.08 2021 r. od godziny 14.00.
Rodziców i Prawnych Opiekunów prosimy, aby w dniu zakwaterowania dostarczyli podpisane dokumenty, o których mowa w sekcji Dokumenty, niezbędne przy kwaterowaniu. Dostarczenie podpisanych dokumentów jest warunkiem zakwaterowania dziecka w placówce. Wychowanka podczas zakwaterowania obowiązuje zakrywanie ust i nosa w placówce.


Stołówka Bursy będzie otwarta od dnia 1.09.2021 r., a pierwszym posiłkiem w dniu 01.09.2021r. będzie OBIAD. W pozostałe dni posiłki będą wydawane w następujących godzinach:

 • Śniadanie od 6.30 – 7.45
 • Obiad od 14.00 – 16.00
 • Kolacja od 18.00 – 18.30 chłopcy, 18:30- 19:00 dziewczęta

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania stołówki są zawarte w Regulaminie funkcjonowania bursy w czasie epidemii

Uczniowie zakwaterowani w Bursie obowiązkowo korzystają ze wszystkich posiłków.

Ważna informacja:

Prosimy o potwierdzenie woli zamieszkania w bursie w systemie naboru elektronicznego. W przypadku rezygnacji z miejsca w Bursie, bardzo prosimy o natychmiastowe powiadomienie placówki tel.86 216 46 09 lub adres e-mail: bursa@bs3.lomza.pl. Uczniowie, którzy nie zgłoszą się do Bursy w dniu zakwaterowania to jest 31.08 lub w dniu następnym tj. 1.09 do godz.15.00 i nie powiadomią o przyczynie swojej nieobecności zostaną skreśleni z listy mieszkańców Bursy.

Do Bursy należy przywieźć tylko niezbędne rzeczy osobiste:

 • własną kołdrę, poduszkę i pościel /poszwa na kołdrę, poszewka na poduszkę, prześcieradło
 • talerzyk, kubek i sztućce, które mogą się przydać w pokoju do własnego użytku
 • klapki pod prysznic i obuwie na zmianę
 • ręcznik i przybory toaletowe, papier toaletowy
 • lampkę nocną do wieczornej nauki własnej

Uczniowie mogą mieć własne laptopy, ale Bursa nie ponosi za nie odpowiedzialności np. w przypadku zaginięcia sprzętu. W bursie jest Internet WiFi.

Do Bursy nie należy przywozić:

 1. sprzętów AGD oraz innych urządzeń np: żelazka, czajnika, grzejnika, kuchenki elektrycznej, kuchenki mikrofalowej, itp. ze względu na przepisy bezpieczeństwa – żelazko będzie ogólnodostępne wraz ze stołem do prasowania w łazience, czajnik i kuchenka mikrofalowa będą dostępne w aneksie kuchennym w budynku na parterze.
 2. sprzętu sportowego np. deskorolek, wrotek, rolek ze względu na brak miejsca na przechowanie i na bezpieczeństwo (ryzyko wypadku) – w bursie dostępne są za to: mini siłownia, stoły, rakietki i piłeczki do ping ponga, szachy, piłka do gry w kosza, do siatkówki, nożna oraz wiele innych gier. Wychowankowie mogą korzystać z sąsiadujących boisk do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki.

  Prosimy Młodzież i Rodziców/ Prawnych Opiekunów o zapoznanie się Regulaminie funkcjonowania bursy w czasie epidemii.

W tym roku szkolnym z powodu epidemii zebranie rodziców NOWOPRZYJĘTYCH wychowanków z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną, odbędą się w 2 turach:

 • spotkanie dla chłopców- WTOREK 31.08.2021r. o godz 15:00 w stołówce bursy (PARTER)
 • spotkanie dla dziewcząt- WTOREK 31.08.2021r. o godz. 15:30 w świetlicy bursy (I PIĘTRO)

Do placówki wraz z dzieckiem może wejść TYLKO 1 opiekun, wyposażony w maseczkę zakrywającą nos i usta, długopis i rękawiczki jednorazowe. 

UWAGA:
w miarę możliwości prosimy, by wychowankowie mieszkający w naszej bursie KOLEJNY rok, kwaterowali się w dniu 31.08.2021r. po godzinie 18:00 lub w dniu 01.09.2021 r.

Informujemy, że podstawowym kryterium przyjęcia ucznia do Bursy w następnym roku szkolnym jest przestrzeganie zapisów Statutu Bursy, a w szczególności: zachowanie porządku i czystości w pokoju, stosowanie się do wewnętrznych uregulowań w zakresie bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się, zaangażowanie w działalność kulturalną, społeczną lub inną zgodną z przepisami prawa i działalnością wychowawczą bursy.

Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie należy wnosić WYŁĄCZNIE PRZELEWEM do 15-go dnia każdego miesiąca na konto:

54 1560 0013 2509 2094 7000 0001

Na dowodzie wpłaty należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, że wpłata dotyczy wyżywienia i zakwaterowania za miesiąc...... Co miesiąc opłata za wyżywienie będzie inna i każdorazowo podawana wychowankowi na początku miesiąca. Prosimy o precyzyjne dokonywanie wpłat.

Dokumenty niezbędne przy zakwaterowaniu

 1. Oświadczenia rodziców w związku z zakwaterowaniem - DRUK
 2. Zgłoszenie pobytu czasowego – DRUK
 3. Zgłoszenie pobytu czasowego - WZÓR WYPEŁNIONY
 4. Pełnomocnictwo - DRUK
 5. Pełnomocnictwo - WZÓR WYPEŁNIONY
 6. Podstawowe Uregulowania Obowiązujące Wychowanka - DRUK
 7. Oświadczenie o numerze konta bankowego.
 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.
 9. RODO i zgoda na publikację zdjęć