Bursa nr 3 Bursa nr 3

Inauguracja roku szkolnego… w tym roku na sportowo!

Tegoroczna uroczystość miała charakter integracyjnego spotkania o charakterze sportowym. Polegała na rywalizacji grup dobranych losowo na podstawie odliczania od 1 do 4 z szeregu osób ustawionych na boisku. Młodzież uczestniczyła w 3 zabawach zespołowych: wbijanie gwoździa, Litera A, Skrzynki

 

Inauguracja
Inauguracja Inauguracja
Inauguracja1
Inauguracja1 Inauguracja1
Inauguracja2
Inauguracja2 Inauguracja2
Inauguracja3
Inauguracja3 Inauguracja3
Inauguracja4
Inauguracja4 Inauguracja4
Inauguracja5
Inauguracja5 Inauguracja5

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO…

A zdaje się, że jeszcze niedawno zaczęły się wakacje, a tu niespodziewanie 1 września kolejna grupa „świeżej krwi” szturmowała wejście naszej placówki. Większość osób- tych nowych i tych „starych” już o 14:00 w niedzielne, słoneczne popołudnie spotkała się na ulicy Zjazd i gorączkowo szukała swego pokoju. I tak oto w składzie 90 osób ruszyliśmy na spotkanie kolejnego roku szkolnego 2019/ 2020. Wszystkim życzymy niezapomnianych przyjaźni, wspaniałych przeżyć i miłych wspomnień w murach naszej bursy.

INFORMACJA O ZAKWATEROWANIU

Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 3 zawiadamia, iż spotkanie organizacyjne z nowoprzyjętymi wychowankami i ich rodzicami odbędzie się 1 września 2019 roku o godzinie 15.00 w świetlicy bursy.

  • Jednocześnie informujemy, że dziecko w momencie zakwaterowania koniecznie musi posiadać swoją kołdrę, poduszkę wraz ze zmianą pościelową, lampkę nocną, obuwie na zmianę oraz rzeczy osobiste.
  • Stawka żywieniowa od 1 września 2019 roku wynosi 14 zł za każdy dzień.
  • Żywienie w dniu 2 września 2019 roku w bursie rozpoczynamy obiadem. W związku z powyższym do tego posiłku prosimy o zaprowiantowanie młodzieży we własnym zakresie.

 

Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 3
w Łomży
Ewa Matejkowska

WYNIKI DRUGIEGO ETAPU REKRUTACJI DO
BURSY SZKOLNEJ NR 3 W ŁOMŻY

 

Alfabetyczna lista kandydatów przyjętych (chłopcy) w II etapie rekrutacji

 

Lp.

Nr

1.       

BS3/185/2019

2.       

BS3/62/2019

3.       

BS3/180/2019

 

Alfabetyczna lista kandydatów przyjętych (dziewczęta) w II etapie rekrutacji

 

Lp.

Nr

1.       

BS3/132/2019

2.       

BS3/182/2019

3.       

BS3/18/2019

4.       

BS3/17/2019

5.       

BS3/177/2019

 

WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Minimalna liczba punktów, którą należało uzyskać, aby zakwalifikować się do przyjęcia do placówki wyniosła 16 dla chłopców
i 15 dla dziewcząt. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów brana była pod uwagę kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem daty i godziny wpływu wniosku (zgodnie z zapisami regulaminu komisji rekrutacyjnej). Bursa dysponowała 34 wolnymi miejscami, 12 miejsc dla chłopców i 22 miejsca dla dziewcząt. Obecnie Bursa nie dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku rezygnacji z zamieszkania
w naszej bursie, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie
tel. 86 216 46 09

Lista kandydatów przyjętych

Lista kandydtatów nieprzyjętych

Lista kandydatów niezakwalifikowanych

Informacja dyrektora