Bursa nr 3 Bursa nr 3

WAŻNA INFORMACJA DLA WYCHOWANKÓW

W związku z wyznaczonym terminem egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych wznowiono pracę burs szkolnych.

Zwracamy się z prośbą do rodziców i młodzieży aby co najmniej z czterodniowym wyprzedzeniem informowali bursę o chęci zamieszkania w placówce podczas egzaminów.

Informację proszę przekazywać telefonicznie wychowawcom grup lub telefonicznie w godz; 800-1300.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą organizacji opieki w Bursie Szkolnej Nr 3 w Łomży w czasie epidemii związanej z COVID – 19.

W procedurze znajdują się oświadczenia, które należy wydrukować, podpisać i przywieść do bursy jako podstawa do zakwaterowania.

Procedura Covid-19

Deklaracja pełnoletniego wychowanka

Deklaracja  rodzica opiekuna


REKRUTACJA DO BURSY SZKOLNEJ NR 3 W ŁOMŻY
NA ROK SZKOLNY 2020/2021


SZANOWNI PAŃSTWO

 

PONIŻEJ PUBLIKUJEMY WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO BURSY.

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW ZAWIERA:

  • ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021
  • TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

UWAGA!!!

PO RAZ PIERWSZY NABÓR DO BURS SZKOLNYCH W ŁOMŻY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ODBYWA SIĘ W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM https://nabor.pcss.pl/lomza

DLATEGO NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYM ZAŁĄCZNIKIEM

“ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021”.
“TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021”.

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z SEKRETARIATEM BURSY NR TELEFONU 86 2164609

Dyrektor Bursy

Ewa Matejkowska


INFORMACJA DLA WYCHOWANKÓW MIESZKAJĄCYCH
W BURSIE W SPRAWIE NABORU NA ROK SZKOLNY 2020/2021


INFORMUJEMY, ŻE WYCHOWANKOWIE, KTÓRZY BĘDĄ CHCIELI KONTYNUOWAĆ MIESZKANIE W BURSIE W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM POWINNI W TERMINIE

OD 08.06.2020r. DO 30.06.2020r.

WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ ELEKTRONICZNĄ DEKLARACJĘ NA STRONIE

https://nabor.pcss.pl/lomza

UWAGA!!!

PO RAZ PIERWSZY NABÓR DO BURS SZKOLNYCH W ŁOMŻY NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ODBYWA SIĘ

W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM, DLATEGO NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z

“ZASADAMI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021”.

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z SEKRETARIATEM BURSY NR TELEFONU 862164609.

Dyrektor Bursy

Ewa Matejkowska

KONKURS „ZAKRĘTKA” ZAKOŃCZONY


Zakończył się Bursowy Konkurs „Zakrętka”. Mieszkańcy poszczególnych pokoi w naszej bursie walczyli o to który pokój zbierze jak największą ilość plastikowych zakrętek. Rywalizacja była dosyć wyrównana choć kilka pokoi wiodło zdecydowany prym.
Pokojem którego mieszkańcy zebrali największą ilość zakrętek został pokój nr 42 z wynikiem 2201 szt. Na wynik ten pracowały Bagińska Natalia, Bagińska Izabela, Borawska Weronika i Matejkowska Wiktoria. Gratulujemy i zarazem dziękujemy za włączenie się pośrednio w pomoc niepełnosprawnym. Za zwycięstwo przewidziane zostały nagrody, które wręczymy dziewczynom przy najbliższej okazji.
Cała społeczność bursy zebrała w sumie 12780 sztuk nakrętek o wadze 48 kg.

konkurs1
konkurs1 konkurs1
konkurs2
konkurs2 konkurs2
konkurs3
konkurs3 konkurs3
konkurs4
konkurs4 konkurs4

DRODZY RODZICE I WYCHOWANKOWIE.


Informujemy, że decyzją Premiera i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej przedłużono zamknięcie placówek oświatowych do 26 kwietnia 2020 roku z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.
W związku z powyższym wychowankowie bursy zwolnieni są z wnoszenia opłaty stałej za zakwaterowanie do czasu odwołania.
Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania placówki zamieszczane będą na stronie internetowej.