Bursa nr 3 Bursa nr 3

KONKURS "ZAKRĘTKA"

Jesteśmy już na półmetku bursowego konkursu na największą ilość zebranych plastikowych zakrętek. 22 lutego 2017r przekazaliśmy zebrane zakrętki do redakcji Tygodnika Narew. Uzbieraliśmy 217 kg zakrętek co dało liczbę 51458 sztuk. W tym momencie liderami w konkursie są Dominik Bagiński i Sokołowski Grzegorz z wynikiem ponad 28000 tysięcy sztuk. Jeśli utrzymamy tempo, mamy szansę na zebranie 100000 szt. Zakrętki przeznaczone są na pomoc Pawełkowi Stelmaszyńskiemu. Dziękujemy konserwatorowi Panu Krzyśkowi, który przetransportował nam worki wypełnione zakrętkami.

Zdjęcia

Podsumowanie I półrocza

15 lutego 2017r dokonaliśmy podsumowania pracy wychowawczej w bursie za I półrocze tego roku szkolnego. Jest to czas doceniania i nagradzania. Tradycyjnie już dyplomy i upominki otrzymali wychowankowie, którzy uzyskali wzorowe zachowanie. Mieszkańcy pokoju 49, 30 i 15 zostali docenieni za troskę o ład i porządek w pokoju. Na słowa uznania zasłużyli także ci, którzy otrzymali najwyższą średnią ocen w szkole, do której uczęszczają. Pani Dorota Grabowska uhonorowała słodkim upominkiem dziewczęta z III grupy, które zabrały najwięcej "grosza"  w akcji "Góra grosza". Tego wieczora odbył się także premierowy pokaz filmiku przygotowanego przez naszych wychowanków na konkurs organizowany przez Fundację "Pomóż im". Najistotniejsze momenty, jak zwykle, utrwaliliśmy na zdjęciach, do obejrzenia których zapraszamy.

Warsztaty o sposobach radzenia sobie w sytuacji różnych zagrożeń

13 lutego 2017r społeczność bursy pod kierunkiem wychowawców zastanawiała się nad skutecznymi sposobami radzenia sobie w sytuacji różnorodnych zagrożeń. Pracowaliśmy aż w osiemnastu grupach. Członkowie każdej z grup, korzystając z zasobów Internetu, polecanych przez prowadzące stron internetowych oraz materiałów w wersji papierowej, opracowywali treści, które powinni znać wszyscy obecni w bursowej świetlicy odnośnie danego rodzaju zagrożenia. Drugą część spotkania stanowiły prezentacje grup. Konkluzja spotkania była taka, że mimo, iż wydaje się, że dużo wiemy, warsztaty były okazją do pogłębienia tej wiedzy, odkrycia czegoś nowego, co może okazać się użyteczne.

Galeria zdjęć

 

Spotkanie z policjantem Komendy Miejskiej Policji w Łomży

7 lutego 2017r do naszej bursy zawitał pracownik Wydziału Prewencji KMP w Łomży starszy aspirant Radosław Gumkowski. Celem spotkania było omówienie kwestii dotyczących narkotyków, dopalaczy, e-papierosów, zasad korzystania z Internetu i odpowiedzialnego zachowania. Wychowankowie z uwagą wysłuchali opowieści gościa obrazowanej licznymi przykładami z życia. Była też okazja do zadania pytań, które ciekawiły wychowanków. Tego typu spotkania są bardzo pożyteczne. Młodzież w bardzo krótkim czasie otrzymała "pigułkę" wiedzy, którą warto posiadać. Ta wiedza jest niezwykle użyteczna "ku rozwadze..." i winna być systematycznie odświeżana, aby strzec młodych ludzi przed pochopnym, czasami bezrefleksyjnym działaniem.


Pierwsza pomoc przedmedyczna

18 stycznia 2017r w środowy wieczór odbyły się w bursie warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie zaplanowano w ramach działania Bloku Edukacja Profilaktyczna i Doradztwo Zawodowe. Zajęcia przeprowadzili ratownicy Grupy Ratowniczej "Nadzieja". Uczestnicy mieli możliwość najpierw przypomnienia czy też nauczenia się najistotniejszych rzeczy związanych z niesieniem skutecznej pomocy osobom poszkodowanym, a później mogli praktycznie przećwiczyć prowadzenie resuscytacji. To bezcenne kompetencje, które warto posiadać, bo mogą uratować niejedno ludzkie życie.

Zdjęcia